10 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਡਰ ਲਈ 10% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਿਕਰੀ" ਦਾ ਕੋਡ ਵਰਤੋ
10 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਡਰ ਲਈ 10% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਿਕਰੀ" ਦਾ ਕੋਡ ਵਰਤੋ

ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗ

ਇਸਲਾਮਿਕਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ.

ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ:

PayPal: ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ.

ਵੀਜ਼ਾ / ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ਾਪਾਈਫ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.

ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਗ੍ਰਾਮ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.